Дело C-356/19: Решение на Съда (осми състав) от 3 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Полша) — Delfly sp. z o.o./Smartwings Poland sp. z o. o., по-рано Travel Service Polska sp. z o.o. (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 7 — Право на обезщетение при закъснение или отмяна на полет — Ред и условия за обезщетяване — Искане в национална валута — Национална разпоредба, която забранява избора на валута от кредитора)