Ģenerāladvokāta Sir Gordon Slynn secinājumi, sniegti 1984. gada 21.jūnijā. # Andrew Armstrong Mulligan pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdnis: nepamatotu maksājumu atgūšana. # Lieta 235/83. TITJUR Mulligan/Komisija