Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7516 – Starwood Capital Group/Melia Hotels International/Sol & Melia Hotel Portfolio) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)