Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7516 – Starwood Capital Group/Melia Hotels International/Sol & Melia Hotel Portfolio) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)