Tiesas spriedums (pirmā palāta) 1980. gada 11. jūlijā. # Hauptzollamt Köln-Rheinau pret Chem-Tec. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesfinanzhof - Vācija. # Kopējais muitas tarifs. # Lieta 798/79. TITJUR Chem-Tec