Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9853 — HGK/Imperial Shipping Group) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 344/07