Lieta T-730/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. oktobrī – Evropaïki Dynamiki/Komisija