Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5182 — Shell/BP/AFS/GlobeFuel) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ