TITJUR Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1985. gada 28.februārī. # Nordgetreide GmbH & Co. KG pret Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht Hamburg - Vācija. # Kompensācijas summa. # Lieta 46/84. Nordgetreide