Verordening (EEG) nr. 1731/73 van de Commissie van 29 juni 1973 tot vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst