Rectificare la situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2020 (JO C 107, 31.3.2020)