Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut2020/C 46/08