Jaunā kopējā zivsaimniecības politika. 2, Ilgtermiņa pieeja zivsaimniecību pārvaldībai