Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1734 (2020. gada 18. novembris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7860) (Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, čehu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)