Sag T-825/14: Sag anlagt den 18. december 2014 — IREPA mod Kommissionen og Revisionsretten