Komisija/Grieķija TITJUR Ģenerāladvokāta Tesauro secinājumi, sniegti 1989. gada 7.decembrī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku. # Valsts pienākumu neizpilde. # Lieta C-287/87.