Palveluita ja sijoituksia käsittelevän komitean päätös N:o 2/2021, annettu 29 päivänä tammikuuta 2021, sovittelusääntöjen hyväksymisestä riitaosapuolten käyttöön sijoitusriidoissa [2021/266]