TITJUR Amesz u.c./Komisija Ģenerāladvokāta Mancini secinājumi, sniegti 1987. gada 1.aprīlī. # Jan Amesz un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Izslēgšana no reģistra. # Lieta 323/81.