Rakstisks jautājums P-011949/11 Kathleen Van Brempt (S&D) Komisijai. Nīderlandes noteikumi attiecībā uz pirktspējas zuduma kompensēšanu: iespējams ES tiesību pārkāpums