Borgarting lagmannsrett 2017. gada 23. novembra lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Nye Kystlink AS pret Color Line AS un Color Group AS (Lieta E-10/17)