Mål T-269/20: Talan väckt den 5 maj 2020 – Pšonka mot rådet