Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 338, 2005