Warner Brothers un Metronome Video Ģenerāladvokāta Mancini secinājumi, sniegti 1988. gada 26.janvārī. # Warner Brothers Inc. un Metronome Video ApS pret Erik Viuff Christiansen. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Østre Landsret - Dānija. # Lieta 158/86. TITJUR