Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 40/02