Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας (2015/2323(INI))