Kawża C-235/20 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2020 minn ViaSat, Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fis-26 ta’ Marzu 2020 fil-Kawża T-734/17, ViaSat vs Il-Kummissjoni