2007/877/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 19. decembris ) par Kopienas finanšu iemaksām 2007. gadā Beļģijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes un Somijas izdevumu segšanai par tādu organismu apkarošanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6405)