Robards Ģenerāladvokāta Mancini secinājumi, sniegti 1982. gada 16.decembrī. # Stephanie Robards pret Insurance Officer. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Social Security Commissioner - Apvienotā Karaliste. # Sociālais nodrošinājums. # Lieta 149/82. TITJUR