Lieta T-289/03: Pirmās instances tiesas 2008. gada 12. februāra spriedums — BUPA u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Risku izlīdzināšanas sistēma, ko Īrija ieviesusi privātās veselības apdrošināšanas tirgū — Atbalsta shēma — Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — EKL 86. panta 2. punkts — Komisijas lēmums necelt iebildumus — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Nepieciešamības un samērīguma princips)