Nõukogu määrus (EÜ) nr 1138/98, 28. mai 1998, millega muudetakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiseeskirju käsitleva määruse (EÜ) nr 519/94 II ja III lisa