Rakstisks jautājums E-0180/07 iesniedza Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Turcijas īpašumtiesību likums