Lieta C-439/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. jūlijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – OH/Agencia Estatal de la Administración Tributaria