Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r.$