Tiesas spriedums (piektā palāta), 2021. gada 14. janvāris$