Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. januar 2021.