Beslut meddelat av domstolens ordförande på andra avdelningen den 25 oktober 2011.$