Определение на председателя на втори състав на Съда от 25 октомври 2011 г.$