Klausimas raštu P-003730/11 László Surján (PPE) Komisijai. Mokėjimų asignavimai Europos Sąjungos solidarumo fondui