TITJUR Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1987. gada 19.martā. # J. J. Geist pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdņi. # Lieta 242/85. Geist/Komisija