Rakstisks jautājums E-5366/09 iesniedza Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Padomei. Miermīlīgi noskaņoto cilvēktiesību aktīvistu apcietināšana Marokā