Reģionu komitejas atzinums Komisijas priekšlikumi par tiesību aktu izstrādi pēc kopējās lauksaimniecības politikas veselības pārbaudes