Asia T-192/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.7.2007 — Flex Equipos de Descanso v. SMHV — Leggett & Platt (LURA-FLEX) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin LURA-FLEX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, jotka sisältävät sanaosan flex — Aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden osoittamiseksi esitettyjen todisteiden käännösten toimittaminen väiteosastolle myöhässä — Väiteosaston velvollisuus arvioida, onko käännettyjen asiakirjojen huomioon ottaminen tarpeen)