Skriftlig fråga E-4482/10 Christel Schaldemose (S&D) till kommissionen. Ersättning för skadat eller förlorat bagage hos flygbolag