Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai – Vidējās pabalstu natūrā izmaksas