Cūku identificēšana un reģistrēšana (kodificēta versija)