Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1986. gada 23.janvārī.