Zaak C-653/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechische Republiek) op 19 december 2016 — Jitka Svobodová/Česká republika — Okresní soud v Náchodě