C-653/16. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2016. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jitka Svobodová kontra Česká republika — Okresní soud v Náchodě