Sag C-653/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší soud České republiky (Den Tjekkiske Republik) den 19. december 2016 — Jitka Svobodová mod Česká republika — Okresní soud v Náchodě