Komisijas Regula (EK) Nr. 534/2009 ( 2009. gada 18. jūnijs ), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95